MOJE PRAVICE
Biti dober samozagovornik pomeni tudi, da se včasih obrnemo na drugega po nasvet, podporo in informacije. Včasih pa potrebujemo tudi zagovornika, ki nam pomaga uresničiti naše pravice.

V Sloveniji poznamo Zagovornika pacientovih pravic, na katerega se lahko obrnemo, če so nam bile kršene pravice, ki nam pripadajo po Zakonu o pacientovih pravicah, ali pa če potrebujemo nasvet, pomoč in informacije. Zagovornik pacientovih pravic nam bo podal konkretne usmeritve na področju uveljavljanja pravic s področja zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti. Njegova pomoč je brezplačna in zavezana zaupnosti (9). Več o njegovih pristojnostih in nalogah ter o tem, kako ga lahko kontaktirate, lahko najdete na spletni strani: https://www.gov.si/teme/pacientove- pravice/.

Če čutite, da z delom svojega izbranega zdravnika niste zadovoljni, imate v Sloveniji pravico, da ga zamenjate in si izberete novega. Izbiro opravite tako, da pri novo izbranem zdravniku izpolnite ustrezni obrazec. Izberete si lahko tudi zdravnika izven svojega kraja bivališča, v tem primeru niste upravičeni do povračila stroškov za potovanje do osebnega zdravnika (10).

V času šolanja lahko otroci in mladostniki s fibromialgijo pridobijo status otroka s posebnimi potrebami. Ta jim pripada zaradi kronične bolezni, ki ovira njihovo funkcioniranje. Tako v šoli pridobijo npr. pravico do individualiziranega programa, prilagoditev pri pouku in ocenjevanju, dodatno strokovno pomoč, katere obseg določi komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami itd. Prav tako lahko ob vpisu na fakulteto zaprosijo za status študenta s posebnimi potrebami. Ta status jim bo omogočil, da uveljavljajo prilagoditve študijskega procesa, ki jih potrebujejo in možnost za uresničevanje lastnih potencialov v polni meri.

Osebe s fibromialgijo pogosto poročajo, da so težko kos zadolžitvam na delovnem mestu. Invalidska komisija lahko oceni njihovo sposobnost delazmožnosti in jim prizna določene prilagoditve na delovnem mestu. Veliko oseb s fibromialgijo sicer poroča, da so s strani invalidske komisije dobili občutek nerazumevanja intenzivnosti težav in preprek, s katerimi se soočajo na delovnem mestu zaradi fibromialgije. V interni raziskavi Društva za fibromialgijo je ena tretjina anketiranih oseb leta 2004 poročala, da so bili obravnavani pred komisijo, a so bili zavrnjeni. A Društvo za fibromialgijo ocenjuje, da se socialno varstvene pravice oseb s fibromialgijo na tem področju izboljšujejo. V njihovi raziskavi 8 let pozneje, leta 2012, je bilo na invalidski komisiji občutno manj zavrnjenih oseb s fibromialgijo, kot jih je bilo leta 2004. Le 13% anketirancev je poročalo, da so bili v postopku ocene delazmožnosti s strani invalidske komisije zavrnjeni. 32% anketiranim osebam pa je komisija priznala delno invalidsko upokojitev oz. so jim bile priznane določene olajšave na delovnem mestu (11). Za informacije, pomoč in podporo se lahko obrnete tudi na Društvo za fibromialgijo, ki je zelo dejavno. Organizira izlete, predavanja, delavnice, plavanje v toplicah in še mnogo drugega. Veliko koristnih informacij imajo objavljenih tudi na svoji spletni strani http://www.skufmslovenija.org/ .

VIRI:

Pacientove pravice. (2020). Pridobljeno 10. 6. 2020, https://www.gov.si/teme
/pacientove-pravice/
".

Izbira osebnega zdravnika. Pridobljeno 10. 6. 2020, https://zavarovanec.zzzs.si/
wps/portal/portali/azos/ioz/
.

Felicijan, V. (2012). Fibromialgija – težje prepoznavna bolezen. Pridobljeno 3. 7. 2020, http://www.skufmslovenija.org/wp-content
/uploads/FIBROMIALGIJA-lekt.-Zbornik- dru%C5%BE.-med.pdf
.