FIBROMIALGIJA »TUKAJ IN ZDAJ«




Kako lepo bi bilo, če ne bi konstantno s seboj nosili grenkih občutkov obsojanja iz preteklosti in velike teže nevidne prihodnosti? Ko bi le obstajal zgolj ta trenutek. Ali ne bi bilo življenje veliko lažje? Temu so na vzhodu posvečali veliko pozornosti že v daljni preteklosti skozi dolgo tradicijo budizma, joge in meditacij, v zadnjem času pa so zahodne stroke s področja (duševnega) zdravja ta znanja prenesle tudi v naše okolje in tako se je oblikoval koncept čuječnosti.

Čuječnost je nepresojajoče zavedanje svojega doživljanja v sedanjem trenutku, ki ga spremlja odnos sprejemanja in radovednosti. Zavedamo se svojih misli, čustev in telesnih občutkov ter zunanjega dogajanja, kot so zvoki in drugi dražljaji. Gre torej za specifičen način usmerjanja pozornosti, ne da bi se poskušali doživljanju izogniti, ga zadržati ali ga kako drugače spremeniti (5).

Za osebe s kroničnimi bolečinami so razvili posebno intervencijo, kjer gre za model zmanjšanja stresa, utemeljen na čuječnosti (7). Izvajanje te intervencije kaže spodbudne rezultate. Pri osebah s kroničnimi bolečinami se namreč odraža v nižji samooceni bolečine in čustvene stiske, večji zmožnosti opravljanja dela ter manjši uporabi protibolečinskih zdravil, zato je vedno bolj razširjen (7).

Kakšen ima vpliv čuječnost pri osebah s fibromialgijo?

Čuječnost pri fibromialgiji ZMANJŠA:

  • vpliv fibromialgije na vsakdanje življenje (2, 10)
  • simptome depresije (1, 6, 10), vendar se v nekaterih primerih izboljšajo zgolj telesni znaki depresije, kot so glavobol, mravljinci po telesu, utrujenost in podobno, ne pa tudi kognitivni znaki, kot so negativne misli, občutki nesmisla in brezupa (12)
  • stres in umirja delovanje simpatičnega sistema, kar omogoča regeneracijo telesa (9)
  • simptome anksioznosti (6)
  • jezo in izražanje jeze navznoter (1)
  • psihološko stisko (11)

Čuječnost pri fibromialgiji IZBOLJŠA:

  • občutek koherence, ki opisuje posameznikovo moč in zaupanje v to, da se bo vse izteklo na najboljši način, ki ga situacija omogoča (13)
  • kvaliteto spanja (3)
  • pogled na splošno zdravje, sprejemanje, vitalnost in duševno zdravje (11)

Kako pa je z neposrednim vplivom na bolečino, ki je eden glavnih simptomov fibromialgije?

Kar nekaj raziskav poroča o vplivu čuječnosti na zmanjšanje občutka bolečine (2, 4, 6, 10), vendar pa vse tega učinka ne potrjujejo (3).

»Trening čuječnosti mi je pomembno pomagal pri vsakdanjem soočanju s fibromialgijo.« Poročanje sodelujočih v raziskavah (8).

Poudariti pa je potrebno, da tako kot vsi ostali pristopi, tudi čuječnost ni čudežno zdravilo in ne deluje pri vseh enako, saj smo vsi svoj unikat. Kljub temu pa lahko predstavlja komplementarno obliko terapije.

VIRI:

1. Amutio, A., Franco, C., Pérez-Fuentes, M. D. C., Gázquez, J. J., & Mercader, I. (2015). Mindfulness training for reducing anger, anxiety, and depression in fibromyalgia patients. Frontiers in psychology, 5, 1572.

2. Astin J, Berman BM, Bausell B, Lee W-L, Hochberg M & Forys KL. Efficacy of mindfulness meditation plus qigong movement therapy in the treatment of fibromyalgia: A randomized controlled trial. Journal of Rheumatology. 2003;30:2257-62

3. Cash, E., Salmon, P., Weissbecker, I., Rebholz, W. N., Bayley-Veloso, R., Zimmaro, L. A., ... & Sephton, S. E. (2015). Mindfulness meditation alleviates fibromyalgia symptoms in women: results of a randomized clinical trial. Annals of Behavioral Medicine, 49(3), 319-330.

4. Curtis, K., Osadchuk, A., & Katz, J. (2011). An eight-week yoga intervention is associated with improvements in pain, psychological functioning and mindfulness, and changes in cortisol levels in women with fibromyalgia. Journal of pain research, 4, 189.

5. Černetič, M. (2005). Biti tukaj in zdaj: Čuječnost, njena uporabnost in mehanizmi delovanja. Psihološka obzorja, 14(2), 73-92.

6. Grossman P, Tiefenthaler-Gilmer U, Raysz A & Kesper U. Mindfulness training as an intervention for fibromyalgia: Evidence of postintervention and 3-year follow-up benefits in well-being. Psychotherapy and Psychosomatics. 2007;76:226-33.

7. Henke, M., & Chur-Hansen, A. (2014). The effectiveness of mindfulness-based programs on physical symptoms and psychological distress in patients with fibromyalgia: A systematic review. International Journal of Wellbeing, 4(1).

8. Kaplan KH, Goldenberg DL & Galvin-Nadeau M. The impact of a meditation-based stress reduction program on fibromyalgia. Annals of General Hospital Psychiatry. 1993;15:284-9.

9. Lush E, Salmon P, Floyd A, Studts JL, Weissbecker I, & Sephton SE. Mindfulness meditation for symptom reduction in fibromyalgia: Psychophysiological correlates. Journal of Clinical Psychology in Medical Settings. 2009;16:200-7.

10. Parra-Delgado M, & Latorre-Postigo JM. Effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy in the treatment of fibromyalgia: A randomised trial. Cognitive Therapy and Research. 2013;37:1015-26.

11. Rosenzweig S, Greeson JM, Reibel DK, Green JS, Jasser SA & Beasley D. Mindfulness-based stress reduction for chronic pain conditions: Variation in treatment outcomes and role of home meditation practice. Journal of Psychosomatic Research. 2010;68:29-36.

12. Sephton SE, Salmon P, Weissbecker I, Ulmer C, Floyd A, Hoover K et al. Mindfulness meditation alleviates depressive symptoms in women with fibromyalgia: Results of a randomized clinical trial. Arthritis & Rheumatism (Arthritis Care & Research). 2007;57:77-85.

13. Weissbecker I, Salmon P, Studts JL, Floyd AR, Dedert EA & Sephton SE. Mindfulness-based stress reduction and sense of coherence among women with fibromyalgia. Journal of Clinical Psychology in Medical Settings. 2002;9;297-307.